Misja i wizja

Wizja

Zjednoczeni chęcią odtworzenia zawartych w źródłach technik Dawnych Europejskich Sztuk Walki staramy się doprowadzić do ich zmartwychwstania” i udostępnienia szerszej publiczności. Wierzymy, że nasze starania pozwolą nam odzyskać utracone dziedzictwo i że pewnego dnia imiona oraz kunszt średniowieczych i renesansowych Mistrzów będą znane i obecne w naszej kulturze tak, jak obecne są w niej dziś inne sztuki i sporty walki. Poprzez unikalne połączenie badań tekstów źródłowych i praktycznej aplikacji zawartych w nich wskazówek docieramy do głębi nauk i doskonalimy nasze ich rozumienie w nadziei, że uda nam się kiedyś osiągnąć umiejętności, jakie posiadali autorzy manuskryptów. Pragniemy legalnie prowadzić treningi i dążymy do tego, aby powstał certyfikowany przez Państwo program instruktora Dawnych Europejskich Sztuk Walki.

Celem federacji jest:

 1. Zrzeszenie klubów zajmujących się odtwarzaniem i uprawianiem Dawnych Europejskich Sztuk Walki
 2. Zapewnienie ww klubom miejsca do wzajmnej wymiany doświadczeń i współzawodnictwa
 3. W oparciu o źródła z epoki stworzenie programów instruktorskich i trenerskich do nauczania Dawnych Europejskich Sztuk Walki
 4. Popularyzacja Dawnych Europejskich Sztuk Walki jako dziedzictwa kulturowego oraz jako formy rozwoju fizycznego i sposobu spędzania wolnego czasu
 5. Troska o właściwy wizerunek Dawnych Europejskich Sztuk Walki w świadomości społecznej
 6. Dbanie o wysoką jakość powstających interpretacji i programów szkoleniowych

Dążąc do realizacji powyższych celów federacja podejmuje następujące działania:

 1. Certyfikacja programów szkoleniowych w strukturach państwowych
 2. Organizacja zjazdów i zawodów poświęconych Dawnym Europejskim Sztukom Walki
 3. Tworzenie i utrzymywanie strony Internetowej zawierającej informacje na temat programów federacji oraz stanu badań nad tekstami źródłowymi
 4. Publikacja raportów grup badawczych i artykułów członków federacji
 5. Wydawanie publikacji i filmów poświęconych popularyzacji Dawnych Europejskich Sztuk Walki
 6. Wspieranie działalności klubów w postaci dofinansowań organizowanych przez nich imprez oraz zakupu źródeł i ekwipunku treningowego
 7. Przeprowadzanie promocji Dawnych Europejskich Sztuk Walki w mediach
 8. Certyfikacja instruktorów i trenerów
 9. Współpraca z muzeami i uniwersytetami w zakresie pozyskiwania nowych źródeł