Kielce Tournament over, next Lodz

FEDER League Tournament Ligowy turniej szabli i rapiera DZIKI KIEŁ organised by Szermierka Kielce, first event in 2021/2022 season, is over.

We are happy to announce the results:Sabre Open:

1. Antek Olbrychski Akademia Szermierzy

2. Maciej Maciej Pawliszewski Mordschlag Łódź

3. Mikołaj Kołodziej Akademia Szermierzy

Rapier Open:

1. Aleksander Dynarek Mordschlag Łódź

2. Marcin Białek AKADEMIA BRONI – Szkoła Systemu F3

3. Krzysztof Kozak Szkoła Fechtunku Gryf

Smallsword Open

1. Szymon Łojak Wszechnica Szermiercza

2. Ivan Suhak-Snarskyi Duel Guild

3. Filip Grygorczuk Rebel Fencing Szkoła Szermierki Klasycznej


Sabre Women:

1.Irina Noskova Akademia Szermierzy

2. Katarzyna Grzywa Szkoła Szermierki Małopolskiej Zgrai Sarmackiej

3. Julia Mierzyńska Szermierka Kielce

Rapier women:

1. Magdalena Jurczyk Rebel Fencing Szkoła Szermierki Klasycznej

2. Pająk Paulina Szkoła Szermierki Małopolskiej Zgrai Sarmackiej

3. Agnes Kastelik Szkoła Fechtunku Gryf


Next tournament Vinterschlag 2021 (longsword open/women, buckler open/women, and experimental invitational sabre) in Lodz, and next one January in Poznań.
Następny turniej to Vinterschlag 2021 (długi miecz open/kobiet, puklerz open/ kobiet i testowy turniej szabli ) w Łodzi, a potem styczeń w Poznaniu.