Kurs Instruktora – Szermierka – DESW

Kurs Instruktora Sportu – Szermierka połączony z Kursem instruktora FEDER – DESW

Część specjalistyczna kursu instruktora sportu odbywać się będzie na AWF Katowice w terminie: 27-30.12.2016 przerwa na sylwestra i kontynuacja 02-07.01.2017 zakończone egzaminem 08.01.2017

Termin i miejsce kursu DESW będzie podany w najbliższym czasie.

Czas trwania: część teoretyczna – 100 godziny, część praktyczna – 150 godzin

Zasady naboru: dostarczenie podania – zgłoszenia, kserokopii świadectwa ukończenia szkoły średniej, zaświadczenia lekarskiego o właściwym stanie zdrowia, zdjęcia (koniecznie w wersji elektronicznej: feder@feder.org.pl Przyjęcie odbywa się na podstawie analizy dostarczonych dokumentów i kolejności zgłoszeń

podanie_kursy_trenerskie_i_nstruktorskie

Dodaj komentarz