W3 – Warszawskie Warsztaty Walki

Warszawskie Warsztaty Walki, to wydarzenie kameralne, w którym przyjacielska atmosfera i swobodna wymiana wiedzy i doświadczeń stawiana jest na pierwszym miejscu.

Stowarzyszenie na Rzecz Dawnych Europejskich Sztuk Walki ARMA-PL pierwszą edycję W3 zorganizowało w 2011 roku i organizuje je co roku, w pierwszych dniach jesieni, kiedy to wśród ciepłych promieni słońca można znaleźć okazję do skrzyżowania mieczy w różnych konwencjach.

Jak nazwa zobowiązuje, wydarzenie to, to warsztatowe spotkania z wybitnymi postaciami DESW, które chciały podzielić się swoją wiedzą. To także konwencja „Ryneczku wiedzy”, czyli czas i przestrzeń, gdzie każdy uczestnik może przedstawić i skonfrontować wyniki swoich badań. W3 od zawsze towarzyszy również turniej OPEN długiego miecza, który przez lata toczony był na własnym regulaminie, który długość walk wyznaczał limitem strać (w roku 2017, w ramach ligowej inicjatywy FEDER powrócono to regulaminu FEDER). Od 2016 organizowany jest również Turniej Form Historycznych, który przybiera formułę przeglądu, w którym udział biorą dwuosobowe zespoły, prezentujące techniki zawarte w źródłach historycznych. Od 2013 roku, ukoronowaniem, każdej edycji jest również Fechtschule, czyli pasmo pojedynków honorowych, których zwycięzcą pozostaje szermierz uznany przez pozostałych za najbardziej godnego chwały i zaszczytu wręczenia laurów, które stały się znakiem rozpoznawczym Warszawskich Warsztatów Walki.

W3 nie są wydarzeniem ani specjalnie dużym, ani międzynarodowym, ale nigdy takim też nie miały być. Miejsce to zostało stworzone dla przyjaciół i jedności DESW, miało być i mamy nadzieję jest platformą na której spotykają się szermierze zainteresowani głównie rywalizacją sportową, szermierze rekonstruktorzy, badacze i zwykli pasjonaci, po prostu kochający aktywność jaką jest DESW.

Strona wydarzenia

Biblioteka nagrań

Relacja z pierwszego Fechtschule: