Dane Federacji

Polska Federacja Dawnych Europejskich Sztuk Walki „FEDER”

NIP: 8942950898
Regon: 020795343

Wpis do ewidencji klubów sportowych Prezydenta Wrocławia nr 74

Siedziba:
ul. Majakowskiego 44 m 2
54-317 Wrocław
Polska/Poland

Adres do korespondencji:
Marek Helman
ul. Objezierska 11
64-600 Oborniki

Adres E-mail:
feder@feder.org.pl

Konto:
Bank Zachodni WBK S.A.
Oddział we Wrocławiu (ul.Rynek 9/11, 50-950 Wrocław)
71 1090 2503 0000 0001 1011 7155
ul. Majakowskiego 44 m 2
54-317 Wrocław
Polska/Poland