Współpraca środowisk szermierczych

Pragniemy poinformować, że 15 marca 2014 z inicjatywy FEDER doszło do podpisania wielostronnej deklaracji współpracy pomiędzy największymi organizacjami zajmującymi się szermierką w tradycji europejskiej. Oficjalne podpisanie dokumentu miało miejsce na gali finałów Polskiej Ligi Walk Rycerskich. Współpracę zadeklarowały następujące organizacje:

– Polski Związek Szermierczy
– Polskie Stowarzyszenie Walk Rycerskich
– Stowarzyszenie na Recz Dawnych Europejskich Sztuk Walki ARMA-PL
– Akademia Broni – Szkoła Systemu F3
– Akademia Szermierzy
– Fundacja Go-Now Dariusza Wadowskiego
– Silk Fencing Team
– Szkoła Szermierki Europejskiej – Wszechnica Szermiercza

Zapraszamy do zapoznania się z treścią deklaracji.

Dodaj komentarz