Współpraca środowisk szermierczych

Pragniemy poinformować, że 15 marca 2014 z inicjatywy FEDER doszło do podpisania wielostronnej deklaracji współpracy pomiędzy największymi organizacjami zajmującymi się szermierką w tradycji europejskiej. Oficjalne podpisanie dokumentu miało miejsce na […]